Historické okénko

Na tomto místě budou postupně zveřejňovány některé zajímavosti s historie míst, spjatých s mikroregionem.


Velvary

O městě je dochována první písemná zpráva ze 13. století. Historické jádro tvoří gotický kostel sv. Kateřiny (14. stol.), v němž byly nedávno odkryty jedinečné pozdně gotické nástěnné malby, barokní městská radnice (1797) a nádherný mariánský obelisk (1719). S barokní budovou bývalé Panské hospody (1699) je spojován vznik písně "Ó Velvary". Další cennou památkou je Pražská brána (1560) a renesanční hřbitovní kostel sv. Jiří stavitele B. Santiniho (1614). Nejstarším dochovaným dokumentem je Majestát krále Vladislava II. Jagelonského, jímž v listopadu roku 1482 potvrdil Velvarům městská práva a výsady.


Zlonice

Zlonicko bylo osídleno již v předhistorické době. Kostel Nanebevzetí Panny Marie prvně připomínán v roce 1352. Z doby panství Valkounů z Adlaru pochází několik památek - renesanční zámek, cenný pozlacený kalich ozdobený českými granáty a portréty českých patronů. V 18. stol. získali panství Kinští. Následuje barokní přestavba kostela a stavba děkanství. Zajímavou barokní památkou je bývalý špitál - dnes Památník Antonína Dvořáka (1745).


Vraný - Lukov, Horní Kamenice

Obec vznikla roku 1228, na městečko byla povýšena králem Vladislavem II. v roce 1513. Mezi významné osobnosti patřili Svatopluk Čech, Jaroslav Věšín, František Štraybl či Vratislav Plašil.


Hobšovice - Skůry, Křovice

Roku 1185 jméno Veslemillus de Hobscovicz, obec však nebyla svobodná a dle psaného práva musela odvádět desátky klášteru sv. Jiří v Praze. Majitelů obce se vystřídalo několik, roku 1318 Hedvika a Otto, roku 1362 bratři Jan a Mikuláš, roku 1448 Prokop. Roku 1662 byly Hobšovice zastaveny rodu Martiniců. Farní kostel sv. Václava měl od  roku 1352 svého faráře. V Hobšovicích se zachoval špýchar v čp. 7, na návsi hrázděná stodola. Ve Skůrách je na místním hřbitově dřevěná zvonice se šindeli.


Královice

Území bylo osídleno již ve 4. - 1. století před n. l. Kelty. V obci lidová hrázděná architektura. Zachoval se špýchar, na návsi kaple z poloviny 18. století. Na mostě přes Bakovský potok sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava.


Třebíz

Obec je připomínána již roku 1318. Zachoval se ucelený soubor lidové architektury, který se stal jádrem národopisného muzea. Mezi význačné osobnosti patří Václav Beneš Třebízský (1849 - 1884), český spisovatel.