Co je MPBP?

Dobrovolný svazek obcí (DSO) Mikroregion povodí Bakovského potoka se sídlem ve Zlonicích, Nám.Pod lipami 29, 273 71 Zlonice, okres Kladno, IČO 70131651

DSO Mikroregion povodí Bakovského potoka byl založen na podzim r.1999 jako zájmové sdružení právnických osob. Jeho zakládajícími členy se staly obce a město Velvary, Zlonice, Vraný, Třebíz, Beřovice, Dřínov, Poštovice, Šlapánice, Hobšovice, Libovice, Královice a Hořešovice.

Předmětem činnosti je od založení Mikroregionu:

V roce 2001 na základě novely zákona o obcích se mikroregion transformoval na dobrovolný svazek obcí, rovněž právnickou osobu, zapsaný na Krajském úřadu Středočeského kraje v Praze 5, Zborovská 11.

K 31.12.2004 měl DSO Mikroregion povodí Bakovského potoka 22 obcí a to: Velvary, Zlonice, Vraný, Třebíz, Beřovice, Dřínov, Poštovice, Šlapánice, Hobšovice, Libovice, Královice, Hořešovice, Hořešovičky , Hospozín, Jedomělice, Kmetiněves, Klobuky, Páleč, Pozdeň, Líský, Vrbičany, Zichovec.

K 31.12.2004 měl DSO Mikroregion povodí Bakovského potoka 11 016 obyvatel a výměru cca 17 500 ha.

Nejvyšší orgán: Shromáždění starostů Předsednictvo: předseda: Ing. František Náprstek

1.místopředseda: Václav Hykyš

2.místopředseda: Ludvík Haisman

Revizní komise: předsedkyně: Jaroslava Saifrtová členové: Vladimír Čermák Antonín Svojanovský

Tajemnice: Ing. Eva Přibíková,CSc. 602 407 159

 

Zpracovala: Ing.Eva Přibíková