Mikroregion povodí Bakovského potoka se sídlem ve Zlonicích

Obecní úřad, Náměstí Pod lipami 29, 273 71  Zlonice, okres Kladno

Tel./ Fax: 312 59 11 01, 312 591 615

e-mail: mikroregion.mikroregion@seznam.cz

Předseda:

Ing. František Náprstek, tel.: 606 654 362

Místopředsedové:

Ludvík Haisman, tel.: 602 527 349, 312 591 058

e-mail: mikroregion.haisman@seznam.cz

Václav Hykyš, tel. 724 180 545

Tajemnice a odborná poradkyně:

Ing. Eva Přibíková, CSc, tel.: 602 407 159, 312 563 149

e-mail: eva.pribikova@seznam.cz